Aktywni i samodzielni PFRON

Projekt Aktualności projektowe

 

Projekt „Aktywni i samodzielni” realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 60 osób należących do grupy docelowej w terminie do 28.02.2023 r.

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez objęcie 60 uczestników projektu:

 • diagnozą potrzeb,
 • poradnictwem specjalistycznym,
 • warsztatami kompetencji społecznych,
 • szkoleniami kompetencji cyfrowych
 • oraz poprzez objecie 54 wyżej wymienionych osób wsparciem asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnościami bez zatrudnienia oraz pracujące,
 • zamieszkujące województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie lub łódzkie.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie oraz łódzkie.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania: 564 447,80 zł
Całkowity koszt zadania: 627 164,23 zł

Wsparcie jest bezpłatne

 

 

Dokumenty Rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji Aktywni i samodzielni
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Aktywni i samodzielni
 3. Załącznik nr 2 Ankieta – aktywność społeczno-zawodowa
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie – spełnienie kryteriów
 5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna
 6. Załącznik nr 5 Oświadczenie – wizerunek
Powrót