O stowarzyszeniu

15

lat działa Stowarzyszenie

1975

osobom pomogliśmy

109

osób wspiera naszych podopiecznych

Stowarzyszenie Synergia zostało powołane z inicjatywy grupy 15 osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie. Jesteśmy organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk (non profit), która została zarejestrowana w KRS dnia 18.06.2008r.

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków organizacji, a także wolontariuszy, o różnych kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu, czy zainteresowaniach uzupełniających się jednak w razie rozwiązywania konkretnego problemu.

Celami działalności stowarzyszenia są :

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin (w tym osób niepełnosprawnych),
 • opieka i pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • opieka nad dziećmi,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej w szczególności osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy,
 • promocja zatrudnienia,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego, rozwój kompetencji osobistych,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
 • działania mające na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego.

 

Stowarzyszenie Synergia jest organizacją pożytku publicznego