Od dnia 15 stycznia 2024 r. Stowarzyszenie Synergia realizuje wsparcie o nazwie
„Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami’

Wsparcie skierowane jest do mieszkańców miasta Lublin – osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Zadanie realizowane jest ze środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Lublin.

Wysokości przyznanych środków na realizację zadania wynosi 300 000,00 zł.

 

Wsparcie przewiduje 7.150 godzin usług asystenckich dla 120 osób.

 

Termin zakończenia zadania: 15 marca 2024 r.