Zadanie publiczne „Rodzinne wędrówki” realizowane jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Celem głównym zadania jest wsparcie rodziny jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, poprzez:

  • przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów edukacyjnych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodziców,
  • spotkań integracyjnych dla całych rodzin,
  • oraz opracowanie autorskich kart motywacyjno-rozwojowych pn. „Rodzinne wędrówki”

Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące miasto Lublin

Okres realizacji zadania: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rezultaty: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób zamieszkujących miasto Lublin, w tym: około 40 osób dorosłych i około 40 dzieci.

 

Zadanie sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Wysokość dotacji: 150 000,00 zł

Wsparcie jest bezpłatne