Zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

realizowane jest przez Stowarzyszenie Synergia

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

 

Zadanie skierowane jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Okres realizacji projektu: od 27 marca 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.

 

Zadanie finansowane jest

ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

przyznanych w ramach

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

oraz ze środków finansowych budżetu Gminy Lublin

 

Całkowita wysokość dofinansowania: 2 047 571,00 zł

 

Całkowity koszt zadania publicznego: 2 054 321,00 zł

 

Wsparcie jest bezpłatne