Akademia Aktywności Zawodowej II PFRON

Projekt Aktualności projektowe

 

 

Projekt „Akademia Aktywności Zawodowej II”

 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy numer ZZO/000356/03/D

zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY

Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego

 

Celem głównym projektu jest wyższy poziom aktywności zawodowej u 240 osób należących do grupy docelowej skutkujący wejściem na rynek pracy przez min. 25% tych osób, w terminie do 31.03.2025 r.

 

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez objęcie uczestników projektu wsparciem wynikającym z przygotowanego dla każdego z nich Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej obejmującym:

 • specjalistyczne poradnictwo zawodowe,
 • szkolenie zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staż zawodowy.

 

Zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnościami, w wieku aktywności zawodowej pozostającymi bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne),
 • zamieszkujące województwo lubelskie, podkarpackie lub małopolskie.

 

Okres realizacji projektu:

 1. okres pierwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku,
 2. okres drugi od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku.

 

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Łączna wysokość dofinansowania: 2 234 400,00 zł

 

 

Wsparcie jest bezpłatne

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu „Akademia Aktywności Zawodowej II”
 2. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 2 – Ankieta – aktywność społeczno-zawodowa
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
 5. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

 

Powrót