1

Przekaż 1.5% podatku

Stowarzyszenie Synergia, KRS numer: 0000308456

Darowizna 1.5% to dobrowolne przekazanie części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Każdy podatnik może nam pomóc wybierając Stowarzyszenie „Synergia” jako beneficjenta tej darowizny.

Kto może przekazać 1.5%?

  1. Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem.
  2. Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  3. Emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełniają PIT.

Jak przekazać 1.5% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia?

 

Deklaracja Podatkowa

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38).


Nazwa organizacji

Jeżeli zechcecie Państwo przekazać 1,5 % podatku na rzecz naszego stowarzyszenia
w zeznaniu rocznym proszę podać nazwę organizacji, czyli Stowarzyszenie Synergia
oraz nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS), czyli 0000308456


Przekazanie 1.5%

Urząd Skarbowy, w terminie do trzech miesięcy, przekaże na nasze konto 1.5% zapłaconego przez Państwa podatku.

Uwaga: Podatnik nie może podzielić tej darowizny między kilka organizacji.

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót