Akademia Aktywności Zawodowej PFRON

Projekt Aktualności projektowe

 

Projekt „Akademia Aktywności Zawodowej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY
Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego

Celem głównym projektu jest wyższy poziom aktywności zawodowej u 45 osób należących do grupy docelowej skutkujący wejściem na rynek pracy przez min. 20% tych osób, w terminie do 31.03.2023 r.

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez objęcie uczestników projektu wsparciem wynikającym z przygotowanego dla każdego z nich Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej obejmującego:

  • specjalistyczne poradnictwo zawodowe,
  • szkolenie zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • staż zawodowy.

Zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnościami, w wieku aktywności zawodowej pozostającymi bez zatrudnienia,
 • zamieszkującymi województwo lubelskie lub podkarpackie.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie i podkarpackie

 

Projekt dofinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania: 437 400,00 zł
Całkowity koszt zadania: 486 000,01 zł

Wsparcie jest bezpłatne

 

 

Dokumenty Rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji Akademia Aktywności Zawodowej pdf
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 2 Ankieta – aktywność społeczno-zawodowa
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie – spełnienie kryteriów
 5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna
 6. Załącznik nr 5 Oświadczenie – wizerunek

 

 

 

Powrót