1

Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami z Ukrainy chcących podjąć zatrudnienie w Polsce

Informujemy o wydaniu nowej publikacji dla obywateli Ukrainy – Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami „Krok po Kroku”, którego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy w znalezieniu zatrudnienia w Polsce.
Wydanie informatora było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu pn. „Praca”
Link do informatora w języku polskim:  https://praca.ffm.pl/page/book
Link do informatora w języku ukraińskim: https://ua.ffm.pl/page/bookUa

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót