Pomagamy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji!

Pomagamy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji!

Jak działamy?

Działania Stowarzyszenia Synergia nakierowane są na:

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób (w tym osób niepełnosprawnych),
 • opiekę i pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym,
 • ochronę i promocja zdrowia,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • opiekę nad dziećmi,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej w szczególności osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy,
 • promocję zatrudnienia,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego, rozwój kompetencji osobistych,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
 • działania mające na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego.