Usługi

Zajmujemy się opieką i pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych), ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia. Od 2010 roku świadczymy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , dla dorosłych oraz dzieci –  w ramach usług zleconych oraz prywatnych.

W 2017 r.  współpracujemy z następującymi ośrodkami:

 • MOPS Międzyrzec Podlaski
 • GOPS Międzyrzec Podlaski
 • GOPS Biała Podlaska
 • GOPS  Kąkolewnica
 • GOPS Borki
 • GOPS Czemierniki

Do 2016 r. współpracowaliśmy z:

 • MOPR Lublin
 • OPS Niemce
 • MOPS Międzyrzec Podlaski
 • MOPS Puławy
 • GOPS Międzyrzec Podlaski
 • GOPS  Kąkolewnica
 • GOPS Milanów
 • MOPS Lubartów
 • MOPS Parczew
 • GOPS Biała Podlaska
 • MOPS Biała Podlaska

dla których zrealizowaliśmy 93 706 godzin usług.

Od 2012 roku udzieliliśmy 12 743 godzin wsparcia w ramach usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla MOPR Lublin.