„Tu żyjemy” – Projekt dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kąkolewnica

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Adresatami projektu jest 17 opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kąkolewnica, w których znajduje się jedno lub więcej dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Są to osoby nie pracujące zawodowo z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, potrzebujące wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, wsparcia w zakresie informacji, integracji.

Celem głównym projektu jest poprawa kondycji psychicznej opiekunów sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem poprzez zapewnienie wsparcia umożliwiającego aktywny udział w życiu społeczności lokalnej w gminie Kąkolewnica podczas 7 miesięcy realizacji projektu.

Zaplanowane działania: spotkania psychologiczne grupowe i indywidualne, grupa wsparcia, wyjazd rekreacyjny7-dniowy,warsztat wiedzy z ekspertem PFRON i prawnikiem, warsztaty aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:

– opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kąkolewnica

– wolontariuszy do pomocy w akcji promocyjnej i w opiece nad dziećmi (również podczas wyjazdu).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem projektu do 15.06.2017 r:

  • 533-030-007, 537-497-947
  • e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl
  • Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

Zapewniamy transport na zajęcia oraz opiekę nad dziećmi. Udział bezpłatny.

Projekt realizowany w okresie 03.04.-31.10.2017 r.

Dokumenty do pobrania

Daklaracja udziału Synergia FIO 2017 Formularz rekrutacji Synergia FIO 2017 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Synergia FIO 2017 Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Synergia FIO 2017 Regulamin rekrutacji Synergia FIO 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *