„Tu żyjemy” – Projekt dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kąkolewnica

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Adresatami projektu jest 17 opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kąkolewnica, w których znajduje się jedno lub więcej dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Są to osoby nie pracujące zawodowo z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, potrzebujące wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, wsparcia w zakresie informacji, integracji.

Celem głównym projektu jest poprawa kondycji psychicznej opiekunów sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem poprzez zapewnienie wsparcia umożliwiającego aktywny udział w życiu społeczności lokalnej w gminie Kąkolewnica podczas 7 miesięcy realizacji projektu.

Zaplanowane działania: spotkania psychologiczne grupowe i indywidualne, grupa wsparcia, wyjazd rekreacyjny7-dniowy,warsztat wiedzy z ekspertem PFRON i prawnikiem, warsztaty aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:

– opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kąkolewnica

– wolontariuszy do pomocy w akcji promocyjnej i w opiece nad dziećmi (również podczas wyjazdu).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem projektu do 15.06.2017 r:

  • 533-030-007, 537-497-947
  • e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl
  • Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

Zapewniamy transport na zajęcia oraz opiekę nad dziećmi. Udział bezpłatny.

Projekt realizowany w okresie 03.04.-31.10.2017 r.

Dokumenty do pobrania

Daklaracja udziału Synergia FIO 2017 Formularz rekrutacji Synergia FIO 2017 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Synergia FIO 2017 Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Synergia FIO 2017 Regulamin rekrutacji Synergia FIO 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *