Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Projekt stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów, którzy bezpośrednio zajmują się osobami niepełnosprawnymi poprzez odciążenie w formie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym.

Rezultatami zadania będą:

  • 38 400 godzin wsparcia;
  • 1 500 godzin poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

 Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne

Wartość dofinansowania 1 833 600,00 zł

Całkowity koszt zadania 1 833 600,00 zł