Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Projekt stanowi wsparcie dla :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Rezultatami zadania będzie:

  • 134 500 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami.

 Udział w Programie jest bezpłatny.

Wartość dofinansowania 5 375 590,00 zł