Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Projekt stanowi wsparcie dla :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  • dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  • o stopniu znacznym lub
  • stopniu umiarkowanym  lub

traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Rezultatem zadania będzie:

  • realizacja 69 000 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

 Udział w Programie jest bezpłatny

Miejsce realizacji zadania: Miasto Lublin

Termin realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania 3 000 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *