Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy oraz budżetu Miasta Lublin

Projekt stanowi wsparcie dla :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Rezultatami zadania będą:

  • zapewnienie wsparcia i asysty dla około 93 osób, w tym około 15 dzieci do 16 r.ż., około 63 osób powyżej 16 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności, około 15 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoznacznymi stopniami niepełnosprawności w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków i motywowanie do działania.
  • realizacja 134 500 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w terminie 01.05.2022 r. do 20.12.2022 r.

 Udział w Programie jest bezpłatny.

Całkowita wartość zadania: 1 799 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *