Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Projekt stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów, którzy bezpośrednio zajmują się osobami niepełnosprawnymi poprzez odciążenie w formie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym.

Rezultatami zadania będą:

  • wsparcie 250 członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych – w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, w tym 220 osób dorosłych i 30 dzieci;

    – realizacja dwóch form usług opieki wytchnieniowej, tj. pobytu dziennego w maksymalnym wymiarze na uczestnika 240 godzin i pobytu całodobowego w maksymalnym wymiarze na uczestnika 14 dni;

    – realizacja ok. 60 000 godzin usług w ramach pobytu dziennego;

    – realizacja ok. 168 dni pobytu całodobowego dla 12 osób ze stopniem znacznym oraz ok. 168 dni pobytu całodobowego dla osób ze stopniem znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne

Termin realizacji 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość 2 802 456,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *