Zarząd

Jacek Dzikowski – Prezes Zarządu

Elżbieta Krupa – Wiceprezes Zarządu

Dorota Ławecka – Członek Zarządu