O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Synergia zostało powołane z inicjatywy grupy 15 osób , którym nie jest obojętny los drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie. Jesteśmy organizacją pozarządową , nie nastawioną na zysk  (non profit) , która została zarejestrowana w KRS dnia 18.06.2008r.

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków organizacji , a także wolontariuszy , o różnych kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu, czy zainteresowaniach uzupełniających się jednak w razie rozwiązywania konkretnego problemu.

Celami działalności stowarzyszenia są :

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin ( w tym osób niepełnosprawnych),
 • opieka i pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • opieka nad dziećmi,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej w szczególności osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy,
 • promocja zatrudnienia,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego, rozwój kompetencji osobistych,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
 • działania mające na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego

Jesteśmy również instytucją szkoleniową nr 2.06/00079/2010.

Stowarzyszenie Synergia jest organizacją pożytku publicznego.

Nasz nr KRS 0000308456.