Międzyrzec Podlaski 2014

Festyn w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla 10 matek samotnie wychowujących dzieci

Międzyrzec Podlaski 05.09.2014 r. – 29.10.2014 r.

zadanie zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach projektu  „SZANSA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej