Projekt „Akademia aktywności zawodowej”dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy;

Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego

Celem głównym projektu jest wyższy poziom aktywności zawodowej u 45 beneficjentów ostatecznych (BO) skutkujący wejściem na rynek pracy przez min. 20% BO, w terminie do 31.03.2023 r., poprzez objęcie 45 BO wsparciem wynikającym z przygotowanego dla każdego BO Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej obejmującym:

  • specjalistyczne poradnictwo zawodowe,
  • szkolenie zawodowe,pośrednictwo pracy
  • staż zawodowy

Zapraszamy osoby:

  • z niepełnosprawnościami zamieszkujące województwo lubelskie lub podkarpackie
  • bez zatrudnienia
  • w wieku aktywności zawodowej

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem projektu

tel. 533-030-007, 81 441-75-79, 537-497-947

e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl

Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3,  20-484 Lublin

Instytucja szkoleniowa nr 2.06/00079/2010

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia nr 26383

 Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: Akademia aktywności zawodowej
Dofinansowanie: 437 400,00 zł
Całkowita wartość:  486 000,01 zł

 

 

Czytaj całość →