Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 

Stowarzyszenie Synergia zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – szkolenie dedykowane dla specjalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i studentów.

Wymiar szkolenia:30h dydaktycznych

Terminy: szkolenie odbywa się w dwa weekendy (dwa terminy szkoleń do wyboru)

19.09.2020r. (09.00-15.00)                  lub               17.10.2020r. (09.00-15.00)

20.09.2020r. (09.00-14.00)                                      18.10.2020r. (09.00-14.00)

26.09.2020r. (09.00-15.00)                                      24.10.2020r. (09.00-15.00)

27.09.2020r. (09.00-14.00)                                      25.10.2020r. (09.00-14.00)

Lokalizacja: Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3 w Lublinie

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzające udział w szkoleniu.

Koszt: 300zł osoby uczące się , 350 zł osoby pracujące

Forma prowadzenia zajęć:wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach
Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, terapeutów ale i także studentów) z zasadami prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz dzieci przejawiających zaburzenia w zachowaniu.

 

Program szkolenia:

 1. Trening Umiejętności Społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych.
 2. Kompetencje społeczne – rozważania terminologiczne.
 3. Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych.
 4. Podstawowe założenia treningu umiejętności społecznych wg. Goldsteina.
 5. Ogólne zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.
 6. Podstawowe narzędzie treningów umiejętności społecznych
 7. Kształtowanie motywacji – zasady doboru systemów motywacji.
 8. Techniki wykorzystywane w Treningu Umiejętności Społecznych.
 9. Wzmocnienia – zasady ich stosowania.
 10. Generalizacja i transfer.
 11. Studium przypadku.

 

ZAPISY: 513 371 766, 696 299 477, e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl