Bezpłatne poradnictwo prawne Powiat Niżański 2017

Powiat Niżański

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, prowadzimy, finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Niżańskiego:

Bezpłatne poradnictwo prawne w terminie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 • punkt w Nisku – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 10

poniedziałki    w godz. 8.00. – 12.00

wtorki               w godz. 11.30 – 15.30

środy                 w godz. 8.00 – 13.00

czwartki           w godz. 11.30 – 15.30

 •  filia w Krzeszowie – lokal na parterze budynku – sala narad – Urzędu Gminy w Krzeszowie,Rynek 2

 piątki              w godz. 11.30 – 15.30

 OSOBY UPRAWNIONE:

 • korzystające z pomocy społecznej lub
 • posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny lub
 • kombatanci, weterani lub
 • młodzież do 26 roku życia lub
 • seniorzy powyżej 65 roku życia lub
 • dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży.

 ZAKRES PORADNICTWA:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • sprawy dotyczące przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem.

tel. 81 441 75 79,  533 030 007, 607 839 965.