Bezpłatne poradnictwo prawne Powiat Hrubieszowski 2017

http://www.bip.starostwo.hrubieszow.pl/img/herb.gifPowiat Hrubieszowski

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, prowadzimy:

Bezpłatne poradnictwo prawne w terminie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 A, lok. Nr 7

 • poniedziałek – piątek 9.00-13.00

 OSOBY UPRAWNIONE:

 • korzystające z pomocy społecznej lub
 • posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny lub
 • kombatanci, weterani lub
 • młodzież do 26 roku życia lub
 • seniorzy powyżej 65 roku życia lub
 • dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży.

 ZAKRES PORADNICTWA:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • sprawy dotyczące przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem.

Projekt finansowany z budżetu państwa realizowany przez Powiat Hrubieszowski. starostwo@powiathrubieszow.pl

tel. stowarzyszenia: 81 441 75 79,  533 030 007, 607 839 965