Zakończenie projektu „Tu żyjemy” w Kąkolewnicy

 

 

Zakończyliśmy projekt „Tu żyjemy”,

bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom, że zechcieli być z nami, pracownikom GOPS – u, w szczególności p. Barbarze Ochnio za bezcenną pomoc, p. Witoldowi Lipskiemu dyrektorowi szkoły za udostępnienie sali i życzliwość, p. Krzysztofowi Grabowskiemu za niezawodny transport uczestników, wszystkim naszym trenerom, wolontariuszom, opiekunom.

Czytaj całość →

Rekrutacja

REKRUTACJA !!!

 DO ZADAŃ PUBLICZNYCH  DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2016 ROK

  1. Program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym pomoc psychologiczna i psychoterapia dla osób z syndromem DDA

Poniedziałki 16.30-18.30 (od 01.04. do 21.11.)

  • psychoterapia grupowa oraz poradnictwo psychologiczne indywidualne.

Do pobrania:

 

  1. Program dla rodziców, w tym warsztaty  umiejętności rodzicielskich przygotowujące rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy

16-17.04., 18-19.06., 20-21.08., 22-23.10., w godz. 9-14

  • warsztaty poprzedzone diagnozą postaw wychowawczych.

Do pobrania:

 

  1. Program radzenia sobie z emocjami, z zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów 04.-31.10.2016

     40 godz. warsztatów oraz  spotkania indywidualne.

Do pobania:

 

 Serdecznie zapraszamy na terapię, poradnictwo i warsztaty prowadzone przez specjalistów – psychologów, psychoterapeutę:

  • dorosłych mieszkańców Lublina, członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu
  • rodziców dzieci mieszkających bądź uczących się na terenie miasta Lublina
  • dorosłe osoby mieszkające bądź uczące się na terenie miasta Lublina

Zajęcia będą odbywać się przy ul. Inżynierskiej 3

Kontakt:  81 441 75 79,

                    533 030 007

                    537 497 947

e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl

Terminy zajęć zostaną ustalone bądź skorygowane  w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.